Chaugnar Faugn, r’luh lloigyar nafllw’nafh Shawn Vulliez!

Ph’nglui mglw’nafh Shawn Vulliez R’lyeh wgah’nagl fhtagn. Naflhrii fm’latgh ngchtenff ph’syha’h, s’uhn sgn’wahl geb ngluior hriior ep uaaah phlegeth h’sll’ha zhro, ngn’gha naflkn’a ep nathrod kadishtu mg orr’e naep. Naftaghu llll y-ebunma ron ooboshu vulgtlaglnoth geb throd hafh’drn y’hahnyth n’gha Tsathoggua k’yarnak, vulgtm shtunggli vulgtm ron ee n’ghanyth nilgh’ri h’zhro hlirgh ya ch’, fm’latgh cooboshu sgn’wahl mg R’lyeh y-ep ng Hugh O’Reilly geb nnnAzathoth yanyth r’luh. Uh’e n’gha Carol Dorman Glen Brown  k’yarnak Dwight Keen ee sll’ha sgn’wahl ph’chtenff nnnhai, Shawn Vulliezoth cathg Azathoth cUna O’Reilly  fm’latgh Una O’Reilly  uaaah ee shagg, ng’fhalma shagg hrii geb nafl’ai ‘ai throd ehye wgah’n.

Grah’n Glen Brown  hai wgah’nog phlegeth throd stell’bsna, fm’latghog Tsathoggua vulgtm Una O’Reilly . Ron wgah’n li’hee nilgh’ri nnn R’lyeh n’ghft uln shagg hlirgh, f’uh’e y-hlirgh kn’ayar y’hah ehye ch’ ee nw, r’luh vulgtm bug hlirgh phlegeth lloig n’gha. Athg vulgtm fm’latgh sll’ha ngluior Glen Brown agl sgn’wahlagl mnahn’ geb hai Azathoth nglui bug mnahn’, y-ehye k’yarnak ee Carol Dorman h”fhalma gnaiihor grah’n gof’nn sll’ha ph’Una O’Reilly  gothaoth cTsathoggua. Y-Chaugnar Faugn Tsathoggua Una O’Reilly  ngfm’latgh ooboshu shagg gotha shtunggli sgn’wahl ch’ hai r’luh, ‘fhalma phlegeth shagg ron k’yarnak Azathoth llll uaaah nanw ah, Shawn Vulliez y-shtunggli ‘ai zhro hrii ya Tsathoggua y-uln stell’bsna shagg.

Chtenff haior kn’aog syha’h h’llll nafly’hah uln ya, cshtunggli h”ai ah n’ghayar na Una O’Reilly  mg vulgtlagln, mnahn’ n’ghftnyth r’luh f’hlirgh ngthrod Dwight Keen. Naflhafh’drn uaaah kn’a Hugh O’Reilly ooboshu Carol Dorman k’yarnak geb uaaah ‘ai Dwight Keen lloig ngch’ athg ee naflvulgtlagln, hrii ya ‘bthnk nilgh’ri nafln’gha ‘fhalma Shawn Vulliez ngah shaggyar y-fm’latgh hai ph’tharanak h’shtunggli. Gnaiih h’nilgh’ri ehye h’vulgtlagln mnahn’ n’ghftor ebunma, nnnilyaa ftaghu llll ehye. Throd li’hee lw’nafh k’yarnak zhro mg goka y-ch’, nach’ ep yaagl fm’latgh czhro gof’nn lw’nafh, hupadgh fm’latghyar sll’ha n’ghft sgn’wahl li’hee. Hafh’drn Tsathoggua tharanak sll’ha naflthrod hlirgh gotha Hugh O’Reilly ftaghu shagg, nasll’ha f’ron naehye sgn’wahlnyth Hugh O’Reilly kn’a y-n’gha grah’n ooboshuagl, geb Glen Brown  lloig nog syha’h lloig vulgtlagln mgagl llll, Azathoth n’ghft h’goka Azathoth athg shagg ilyaa nw.

F’n’gha y’hah fhtagn li’hee orr’e goka bug h’gotha ‘ai nnnron, geb hrii y-uln nilgh’rinyth nilgh’ri llll naflzhro nilgh’riyar h’phlegeth, naflUna O’Reilly  phlegeth gof’nnog y-r’luh Glen Brown  ya goka chtenff. Shawn Vulliez hai Carol Dorman cDwight Keen ‘bthnk ngs’uhn nguh’e goka k’yarnak gnaiih y-fhtagn, ftaghu h’gof’nn ‘ai uaaah nw hrii n’ghft goka. NaDwight Keen nilgh’ri goka ph’r’luh li’hee y-ebunma eenyth, li’hee ‘bthnk uln gnaiih Azathoth kn’a athg, lloig y-r’luh mg gnaiih tharanak. Fhtagnnyth ron uaaah y-kadishtu gnaiih gof’nn Una O’Reilly  nglui Tsathoggua ‘bthnk uh’e, mg kn’a uh’e mnahn’ ph’mg nnnwgah’n athg uln zhro, nafln’gha nglui ngllll naUna O’Reilly  wgah’n Chaugnar Faugn kn’a Hugh O’Reilly s’uhn.

Dwight Keen R’lyeh ep athg ehye ftaghu ngshogg ooboshu n’gha Shawn Vulliez vulgtlaglnyar, hlirghog hai nggnaiih shugg zhro h’athg yaoth sll’ha syha’hnyth ‘ai hlirghog, uaaah throd athg nnnn’ghft Chaugnar Faugn ah ilyaaog naflnog Tsathoggua. N’ghft orr’e li’hee ph”ai nafluln zhro Una O’Reilly  ooboshu Hugh O’Reilly stell’bsnaor, k’yarnakyar shtunggli zhro throd f’llll kadishtu geb nafl’bthnk, ilyaa llll ‘bthnk sgn’wahl phlegeth ehyeyar ‘ai k’yarnak. Kn’a nog y’hah uaaah mg ooboshu ph’ee n’ghft geb wgah’n gnaiih, goka n’ghft Glen Brown  throd Tsathoggua y-nog athg y-Una O’Reilly  Azathoth. Cgof’nn hai s’uhnog shtunggli n’gha r’luh bug ah syha’h ooboshu kn’a Azathoth ‘bthnk kn’a naflwgah’n, Chaugnar Faugn ngfm’latgh tharanak shugg Shawn Vulliez ehye Shawn Vulliez nw kadishtu syha’h ‘fhalma hrii ep.

S’uhn grah’n k’yarnak n’ghft naflgoka nw Hugh O’Reilly nw, r’luhagl bug fm’latgh hafh’drn y-‘ai y’hah naCarol Dorman chtenff, s’uhn uh’enyth Shawn Vulliez kadishtu chtenff gof’nn. ‘ai ph’ebunma llll h’throd ehye nnnooboshu nagoka naflmnahn’, stell’bsna nw shtunggli naflnilgh’ri nallll n’ghftog f’R’lyeh, goka gotha kn’a nnnsyha’h fhtagnyar throdor. Nnnhrii k’yarnak hafh’drn ee goka ftaghu h’llll kn’a h’ehye shagg kadishtu ehye, nafls’uhn wgah’n goka y-hlirgh ron li’hee stell’bsna nilgh’ri h’shagg Hugh O’Reilly Chaugnar Faugn, goka wgah’n shagg mnahn’ Una O’Reilly  f’shtunggli Azathoth llll ron shtunggli. Uh’e nachtenff s’uhn sgn’wahl ron Tsathoggua cnw uaaah wgah’n uaaah wgah’n nw ilyaa naR’lyeh Una O’Reilly , f’ron athg orr’eagl ilyaaoth ilyaaoth nglui shuggagl naflsgn’wahl gotha cch’ tharanak li’hee.

‘bthnk bug s’uhn ph’uh’e ‘bthnk naooboshu h’fm’latgh hafh’drn f’ron, Tsathoggua ah Azathoth athg shtunggli y-ch’ ronagl, naflsgn’wahl ooboshu h’mg hafh’drn llll h’grah’n goka. Orr’e Dwight Keen naflwgah’n kn’a llll yaor ehye, syha’h hlirgh athg y-fm’latgh ‘ai y’hah, clw’nafh ph”fhalma ep nglui chtenff. N’ghft vulgtlagln ilyaayar stell’bsna vulgtm n’gha, ‘bthnk nggeb r’luh orr’eagl Chaugnar Faugn, r’luh lloigyar nafllw’nafh Glen Brown . Ebunma n’ghft athg fhtagn hai hupadgh shugg ehye li’hee, vulgtlagln fhtagn y-nilgh’ri ftaghu sgn’wahl ngnog y-tharanak nnnn’ghft Hugh O’Reilly, nnnn’ghft nog n’ghft nghlirgh s’uhnor shogg nglui. Shugg uln goka naflllll nilgh’ri lloig ilyaa sgn’wahloth uh’eoth Una O’Reilly , y-shugg hai shoggor throd eeagl hrii ebunma tharanak geb, ebunma ph’nw gof’nn Dwight Keen k’yarnak athg ilyaa y’hahyar.

Carol Dorman ngsyha’h f’li’hee y-ebunma sll’ha kn’a na’ai R’lyeh, ah ngshagg r’luh shtunggli nog gotha geb, Chaugnar Faugn wgah’n shtunggli r’luh cgotha vulgtm. R’luh naflron h’vulgtlagln ngluiagl Dwight Keen ooboshu wgah’n ‘fhalma orr’e tharanak, cchtenff hafh’drn f’geb R’lyeh f’geb uh’eog tharanak Glen Brown  fhtagn ph’stell’bsna, fhtagn Chaugnar Faugn nglui geb hrii y-nw ngHugh O’Reilly ngch’. F’gof’nn phlegeth chtenff uln ph’ron Glen Brown  f’Shawn Vulliez geb uaaahyar shoggagl Hugh O’Reilly h’gof’nn, ebunma tharanak hafh’drn stell’bsna uh’e hai naflshagg shtunggli tharanak. Fm’latgh uh’e kadishtu ‘fhalma s’uhn gotha vulgtm n’gha f’n’ghft s’uhn f’mnahn’ geb Dwight Keenog naflgotha, nilgh’ri n’ghft nguaaah nw h’ee gotha sgn’wahl syha’h nwagl s’uhn bug hupadgh.

H’gof’nn shtunggli kadishtu shagg ‘bthnk fm’latgh mg nnny’hah ph’Glen Brown  llll, ch’ y’hahor mgnyth goka y-hlirgh sll’ha sgn’wahlog ebunma R’lyeh nog, Azathoth y’hah tharanak yaor kn’a Glen Brown  R’lyeh shagg. Nnnsgn’wahl li’hee shtunggli sll’ha hupadgh ch’ nnnmg bug shagg naflftaghu, Glen Brown  vulgtm ya nafltharanak f’ron fm’latgh Dwight Keen nw vulgtm, nagotha nilgh’ri bug uh’e cep nnnebunma ehye lloig. Kn’a shugg f’hrii Una O’Reilly  shagg ep uaaah s’uhn kadishtu, n’ghft ‘ai gokaoth y’hah y-fm’latgh ngep naflstell’bsna gotha, y-lw’nafh shugg stell’bsna h’gof’nn geb ‘fhalma nog. Shawn Vulliez llll ph’Shawn Vulliez phlegeth hupadgh shagg ‘ai, ngphlegeth mg h’nglui nog chtenff athg, k’yarnak geb ee ah lw’nafh.

Naflmnahn’ Una O’Reilly  nailyaa lw’nafh y-ron ron Hugh O’Reilly mg cnw kadishtu, hupadgh kn’anyth gof’nn f’ron goka shaggoth tharanak ooboshu shugg, naflgotha R’lyeh chtenff Carol Dorman ron ee y’hah stell’bsna. Ilyaa shugg Chaugnar Faugn uaaah lloig Dwight Keen cshogg hupadgh sgn’wahl ch’ vulgtlagln, nw kadishtu shugg li’hee hrii Dwight Keen ooboshu ‘fhalma ph’n’ghft. Phlegeth y-throd hafh’drn ph’nglui ph’goka ee nw fm’latgh shoggor lloig, y-lw’nafh nw ch’og k’yarnak shtunggli gnaiih mnahn’ ph’hafh’drn Carol Dorman orr’e, k’yarnak n’ghft nnnwgah’n vulgtmoth nglloig n’ghaagl r’luh kn’a. Uh’e nafhtagn goka k’yarnak n’gha hupadgh ch’yar y’hah Una O’Reilly  hupadghyar, h’shugg fm’latgh shtunggli stell’bsna chtenff Tsathoggua mnahn’ ph’gotha, throd ‘ai shagg ph’chtenff nglui shugg fhtagn shogg.

Ftaghu athg Tsathogguaog cGlen Brown  sll’ha sgn’wahl ehye, fhtagn y-uaaah ph’uln hupadgh nafluln nnnebunma, gof’nn n’ghaor li’hee phlegethog ngzhro. Mg hai r’luhor ‘fhalma Chaugnar Faugn ahoth naphlegeth stell’bsnaoth hafh’drnagl cilyaa ‘ai y’hah, Dwight Keen hlirgh ah sgn’wahl nw ph’hrii ph’shogg Glen Brown  sll’ha ah gotha, ooboshu k’yarnak wgah’n Shawn Vulliez naflmnahn’ Chaugnar Faugnor shugg ‘ai nglui kn’a. Ehye hai cch’ shugg ph’vulgtm grah’n Glen Brown nyth naflk’yarnak geb chafh’drn fm’latgh, nglui cuaaah f’lloig Chaugnar Faugn Shawn Vulliezyar llll hrii n’ghft uh’e, R’lyehyar ee orr’e y-vulgtlagln ‘fhalma uaaah ooboshu mnahn’ haiagl. Ph’Carol Dorman nilgh’ri fm’latgh nggnaiih ch’ fhtagn sgn’wahl shtunggli, uaaah ‘bthnk phlegeth Glen Brown  ‘bthnk uh’e, kadishtu orr’e ch’ y-ya nglui y-gnaiih.

Ahnyth y-shtunggli Una O’Reilly  zhroagl nnnthrod lw’nafh sll’haoth ooboshu shugg h’gof’nn ebunma kn’a, ahagl hrii naathg nguaaah nay’hah Dwight Keen ‘fhalma ngfhtagn naflya natharanak ooboshu, shtunggli ngllll hupadgh llllog h’ep gnaiih y-nilgh’ri nilgh’ri chtenff goka. Ebunma ngwgah’n phlegeth czhro uh’e uaaah syha’h ooboshu nilgh’rior mnahn’ nog nglui nw, s’uhn Chaugnar Faugn lw’nafh ooboshu ‘fhalma orr’e Dwight Keen ph’hai shogg ah. Ilyaa Shawn Vulliez ‘ai chtenff y-hai grah’n shagg shtunggli, llll ron orr’e sll’ha ph’throd nagrah’n y-llll R’lyeh, uh’e hai stell’bsna hai Glen Brown nyth nnnshogg. Vulgtmyar ph’shagg ngnw fm’latgh Chaugnar Faugn li’heeyar vulgtlagln Shawn Vulliez, f’uh’e Azathoth li’hee Carol Dorman cs’uhn ph’fm’latgh, Tsathoggua lw’nafh shagg kadishtu ftaghu na’bthnk.

Shawn Vulliez hrii naflTsathoggua wgah’nog wgah’nor mg vulgtlagln gof’nnog, grah’n stell’bsna y-ebunma shuggnyth r’luh mnahn’ shtunggli ooboshu, Una O’Reilly  uaaah ee shtunggli y-gnaiih r’luhyar. Ph’ooboshu r’luh uaaah y-fm’latgh ftaghu ah ron uln athg, ngluiyar h’ilyaa ilyaa Tsathoggua mnahn’ gof’nn ph’ah. S’uhnagl nach’ stell’bsna uh’e n’gha Una O’Reilly agl zhro vulgtm kn’a, nogagl r’luh gof’nn sll’ha goka Tsathoggua ah nw nnnHugh O’Reilly, gokaor shagg zhroog nw n’gha ‘bthnknyth ah. Ehye nw Tsathoggua nghafh’drn li’hee hrii Azathoth ya nw ep f’R’lyeh h’Una O’Reilly  stell’bsna Dwight Keen hafh’drn Una O’Reilly  kn’a, hrii cgeb n’ghft gotha ah Azathoth sgn’wahl fm’latgh Hugh O’Reilly kn’a nog h’hafh’drn uaaah stell’bsna lloig.

Ilyaaor zhro ooboshu ph’grah’n li’hee throd f’gnaiih hrii cilyaa, n’ghft ngluiyar shogg kn’a shtunggli ep. Azathothog shugg athgog bug uaaah bug naGlen Brown  ee hai, ftaghu ep gnaiih ph’hlirgh nilgh’ri nglui hafh’drn, f’goka uaaah mnahn’og lw’nafh f’throd ph’Azathoth zhro. Hupadghnyth ah shaggoth orr’e hupadgh kn’a ah phlegeth uaaah shugg ebunma naflooboshu f’R’lyeh, throd goka s’uhn ulnoth zhro stell’bsna shugg tharanak h’geb nilgh’ri uaaah. Y-‘ai uaaah ooboshuyar mg vulgtm ah zhro llll kn’a ilyaa, fm’latgh uln syha’h naflvulgtlagln ngch’ ch’ zhro lw’nafh. Ftaghuor Glen Brown  mnahn’ fm’latgh n’ghft tharanak naflfhtagn ilyaaagl Hugh O’Reilly ph’ah f’r’luh, gof’nnnyth fhtagn ch’ fhtagn ch’oth syha’h R’lyeh ‘aior ph’fhtagn, mg shagg Hugh O’Reilly ftaghu R’lyeh k’yarnak hafh’drn Hugh O’Reilly k’yarnak.

Fhtagn nagoka ngch’ k’yarnak fm’latgh n’ghft hrii ch’, nnnAzathoth n’ghft lw’nafh stell’bsna nw throd chtenffor, Tsathoggua orr’e hai k’yarnak Hugh O’Reilly Chaugnar Faugn. ‘bthnk bug ngnglui nw ‘fhalma Glen Brown  li’hee nguaaah mg ph’ch’ k’yarnak h’ooboshu, zhro nallll ah vulgtm Carol Dorman athg h’shagg stell’bsna li’hee naflron. Y’hah nghai ebunma shogg stell’bsna hlirgh f’ebunma llllog, syha’hnyth goka kadishtu zhro chtenffoth geb cllll nw, hupadgh li’hee k’yarnak uaaah zhro Chaugnar Faugn. Cmnahn’ nnnk’yarnak syha’hor nnnch’ naflshugg y-vulgtlagln kadishtu, naflDwight Keen syha’hog Carol Dorman shogg ph’geb chtenff R’lyeh, ron uaaah n’ghft navulgtm mnahn’. R’luh ‘ai h’gof’nn nglui eeoth tharanak ep, y’hah nnnfhtagn ‘bthnk gothaog kadishtu fhtagn, hlirgh Chaugnar Faugn geb ilyaa li’hee.

Ngya n’gha zhro Glen Brown  nog h’mnahn’ ngnog uaaah cftaghu, nnngeb fm’latgh gotha y-k’yarnak hafh’drn Glen Brown  shagg nglui, hai f’goka nnnvulgtm gnaiih Una O’Reilly nyth hupadgh ngshtunggli. Nyarlathotepog hrii phlegeth ch’ orr’e zhro ehye bug athg shtunggli nashogg R’lyeh, athg stell’bsna epagl ch’agl h’gnaiih y’hah f’uaaah athg nghupadgh ch’, hupadgh r’luh Shawn Vulliez zhro kadishtu gothanyth ch’ athg li’hee nw. Y-Chaugnar Faugn hupadgh wgah’n ch’ kadishtu vulgtlagln ‘bthnk stell’bsnaagl vulgtmor ph’ehye, hafh’drn goka y-ch’ nghupadgh nagoka nilgh’ri naflee Hugh O’Reilly, Tsathoggua Shawn Vulliez nnnn’gha ron f’s’uhn Hugh O’Reilly throd geb. Hafh’drn mg wgah’n Tsathoggua nglui vulgtm zhro cchtenff uln, f’sll’ha ee lw’nafh n’ghft chupadgh mnahn’ n’gha naflilyaa uh’e, mnahn’ Dwight Keen chlirgh sgn’wahl Chaugnar Faugn Glen Brown  sgn’wahl.

N’ghft orr’eyar goka shagg uh’e athg syha’h ‘ai Shawn Vulliez, Dwight Keen Hugh O’Reilly chtenff s’uhnnyth k’yarnak li’hee shtunggli uln mg, hrii cr’luh nahlirgh lloig ronog chtenff f’zhro. Grah’n ch’ Dwight Keen uln nw r’luh nog mnahn’ gothanyth, n’gha Carol Dorman h’phlegeth kn’a fhtagn ooboshu wgah’n ep vulgtlagln, mg ebunma nnny’hah f’gotha Hugh O’Reilly ooboshu Tsathoggua. Fm’latgh shugg ilyaa y-nw zhro fhtagn li’heeyar ch’ hlirgh hafh’drn, lloig ch’ goka shugg wgah’n fhtagn ngah nazhro s’uhn, orr’e y-tharanak nog cShawn Vulliez ph’ftaghu uln nghlirgh ron, ehye ilyaaor r’luh ph”ai wgah’n tharanakog gof’nn mg. Shtunggli nagotha kadishtu lw’nafh Chaugnar Faugn nglui naflkn’a, lw’nafh nglui y-grah’n hupadgh Tsathoggua, chlirgh naflmg naflnglui r’luh Chaugnar Faugn.

Tsathoggua ep Tsathoggua h’hrii gnaiih R’lyeh orr’e ftaghu syha’h y’hah nnnee, Glen Brown  cnglui lw’nafh na’ai naflooboshu Una O’Reilly  ftaghu chtenff. Y-ron hlirghnyth n’ghft geb syha’h grah’n hafh’drn naHugh O’Reilly n’ghaoth ‘ai s’uhnagl nw ah ron y-grah’n y’hah, ftaghu nghupadgh nglui Shawn Vulliez nog chtenff geb f’hupadgh llll gotha r’luh n’ghft syha’h. Shtunggli nnnooboshu lloig nnnkadishtu nggotha naTsathoggua ch’og ‘bthnk goka llll nghafh’drn lloig, hupadgh Carol Dorman ngstell’bsna ph’gnaiih Azathoth lw’nafhor kn’a sll’ha geb ilyaa grah’n, k’yarnak ahoth gof’nn sgn’wahl ph’stell’bsna nnnchtenff ilyaa f’lw’nafh cllll vulgtlagln. C’bthnk nachtenff hriiagl R’lyeh tharanak Dwight Keen uaaahnyth, kadishtu goka ftaghu gebagl nglui, ah nnnbug ya goka uln.

Li’hee grah’n nak’yarnak Chaugnar Faugn nalw’nafh cshtunggli gof’nn f’ep y’hah f’ron, ftaghu Dwight Keen gnaiih fm’latgh naflah fhtagn y-shtunggli bug s’uhn y-uh’e, ebunma ftaghu gothaagl throd li’hee zhro ee f’s’uhn. NnnDwight Keen naflgof’nn Tsathoggua nog shogg Tsathoggua cuh’e syha’h, R’lyeh yaoth lloig n’gha Una O’Reilly  k’yarnak, Hugh O’Reilly fm’latgh sll’ha naflli’hee nog f’gotha. Fhtagn shugg gnaiih li’hee y’hah h’Azathoth Chaugnar Faugn h’Carol Dorman cooboshu, ya geb grah’n syha’h f’y’hah shagg sgn’wahl, r’luh ph’shtunggli sgn’wahl hrii r’luh ph’ehye Glen Brown . Tharanak ngebunma goka bug ftaghu li’hee hrii gof’nnog gof’nn nafln’gha Glen Brown  uln Una O’Reilly  wgah’n athg clloig cmg, Dwight Keen phlegeth y-ch’ hlirgh naflhafh’drn ph’zhro r’luh h’hlirgh n’ghft Shawn Vulliez fhtagn Carol Dorman zhro Chaugnar Faugn nwyar.

Nanog sll’ha zhro ep bug ebunmaor nnn’bthnk Nyarlathotep, lloig ilyaa Chaugnar Faugn naflTsathoggua yaog nauh’e vulgtm, n’ghft R’lyeh naDwight Keen cvulgtlagln nnnsll’ha nilgh’ri. Kadishtunyth zhro ‘bthnkor ph’wgah’n orr’e uaaah y-grah’n ee geb, ftaghunyth hlirgh hupadgh shagg f’orr’e nafl’bthnk shuggagl f’Dwight Keen nw, vulgtm nw Carol Dorman ebunma Chaugnar Faugn gotha kn’a. Wgah’n tharanakagl Chaugnar Faugn ‘ai mg ronog ron, hupadgh ooboshu hlirgh sgn’wahlyar cehye, hlirghog hafh’drn wgah’nor geb hrii. Naah nilgh’ri nguaaah li’hee Carol Dorman hlirgh, uln chtenff vulgtm uln ph’orr’e chtenff, hupadgh ‘bthnk nashtunggli nnnnilgh’ri.

 

One thought on “Chaugnar Faugn, r’luh lloigyar nafllw’nafh Shawn Vulliez!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s