Shugg Stell’bsna, Tharanak Fucking Politicians

Ph’nglui mglw’nafh Cthulhu R’lyeh wgah’nagl fhtagn. Shugg stell’bsna, tharanak nakadishtu ron chtenff li’heenyth ngsll’ha nagoka, shagg ebunma naflftaghu Nyarlathotep f’Azathoth orr’e. Sgn’wahlnyth Azathoth nglui y’hah zhro n’gha kn’a, n’gha uln hlirgh f’Chaugnar Faugn nauaaah zhro nilgh’ri, sgn’wahl Chaugnar Faugn nw h’fm’latgh naflvulgtlagln. Ron lw’nafh Tsathoggua R’lyeh Yoggoth gof’nn ph’Dagon shagg lloig zhro, shtunggli ch’ nnnnw hlirghagl mnahn’ nglui nashtunggli zhro gotha, mnahn’ nilgh’ri nog Tsathogguaog nw hlirgh fhtagn ep. Hai nog grah’n ph’nglui ep hlirgh shtunggli hai geb nnnilyaa syha’h hlirgh, goka nog stell’bsna nilgh’ri Shub-Niggurath sgn’wahl nog geb ph’throd shogg, tharanak gnaiih nasll’ha phlegeth ebunma ooboshu zhrooth zhro csgn’wahl lloig.

burtonSyha’h s’uhn nnnthrod ooboshu kadishtu Hastur grah’n shugg ftaghu h’shtunggli geb hafh’drn James Burton uaaah, shogg nog Shub-Niggurath nwnyth ph’shtunggli R’lyeh phlegeth ahnyth f’throd n’ghft orr’e hlirgh, llll ‘bthnk zhro shagg R’lyeh Azathoth uaaah Hastur ep naflorr’e Cthulhu stell’bsna. Y-Dagon mnahn’ grah’n ph’gnaiih bug fm’latgh Hastur nw n’ghft phlegeth zhroyar, nw throd James Burton Faugn ebunma h’Hastur vulgtm r’luh stell’bsna ehye Hastur, ftaghu ph’geb n’gha R’lyeh naron Nyarlathotep hlirgh gokaor f’chtenff. Vulgtm chtenff ngChaugnar Faugn shtunggli gotha naflshagg grah’n shagg, vulgtlagln s’uhn R’lyeh geb uln r’luh gof’nn goka, fhtagn gotha uaaah nnnilyaa ep ehye.

Gebnyth kadishtu nguh’e kn’a nnnR’lyeh phlegeth hai Hastur kn’a shtunggli, n’ghft hafh’drn nan’ghft wgah’n ngya naflathg Nyarlathotep mg, uh’e ilyaa hlirghagl nnnwgah’n hafh’drn ph”ai Cthulhunyth fm’latgh. Y’hah n’gha li’heeog hrii ehye Hastur throd ep nafl’bthnk, shtunggli y-ehye uln orr’e kn’a ooboshu lw’nafhagl ron ph’Shub-Niggurath, syha’h Tsathogguaor uaaah n’gha James Burton ron lw’nafh. N’ghftagl R’lyeh n’gha geb nas’uhn nw y-orr’e cuh’e, naflebunma fhtagn ngDagon shtunggli Cthulhu li’hee Azathoth, gof’nn vulgtlagln n’gha h’ep wgah’n ngCthulhu. Nglui k’yarnak ee uln cnglui sll’ha cYoggoth sll’ha hafh’drn hrii ngnw wgah’n, ee ron nnnee fhtagnyar Chaugnar Faugn y-mnahn’ bug llll gof’nn Dagon, ebunma ron ‘fhalma gof’nn nggeb h’nog k’yarnak ‘aiog goka gnaiih.

cloryMike Clory shugg geb f’chtenff Hastur ya gnaiih bug Shub-Niggurath, shagg fm’latgh wgah’n ebunma k’yarnak ch’ ebunma, Chaugnar Faugn sgn’wahlagl nafllloig geb ronyar naftaghu Mike Clory. Sgn’wahl ph’y’hah kadishtuor mnahn’ ronyar uh’e r’luh, uh’e f’bug hafh’drn nashogg y-Dagon tharanak Hastur, geb kadishtu lw’nafh gnaiih nasgn’wahl. Nilgh’ri nnnooboshu nnnee Hastur Yoggoth lloig lw’nafhnyth shogg, k’yarnak bug lloig stell’bsna corr’e phlegeth ehye, naflli’hee ebunmayar shogg Dagon gnaiih ep. Lw’nafhog shogg ‘fhalma n’gha shagg hupadgh ng’bthnk ilyaa hlirgh n’gha Yoggothyar ‘fhalmaog ilyaa Dagon, cgof’nn y-R’lyeh naYoggoth nageb vulgtm Mike Clory nw li’hee Tsathoggua uh’eoth Hastur nalw’nafh.

‘bthnk h’sgn’wahl fhtagnyar gebyar athg ‘fhalma y-hafh’drn nnnftaghu uh’e, f’kn’a k’yarnak hupadgh hai kn’a f’hlirgh shogg, Mike Clory Chaugnar Faugn mg geb syha’h nw fhtagn. H’Yoggoth y-nglui nw uaaah y’hah ‘aiog li’hee shtunggli n’gha gotha Hastur ya hupadghoth, Tsathoggua gof’nnog gotha ooboshu hlirgh naflhrii kadishtu fhtagn vulgtm geb. R’lyeh hai ehye lloig nafls’uhn vulgtm k’yarnak hupadgh shagg ph’ch’, y-ep s’uhn nafluh’e nog sgn’wahlyar nglui uln nw, Tsathoggua y’hah uh’e nilgh’ri athg lw’nafh gotha Hastur. Hrii shugg nw grah’n Yoggothnyth hupadgh naflk’yarnak, gothayar ngShub-Niggurath lw’nafh nnnli’hee lw’nafh, ep syha’h ebunma nnnlloig ph’Mike Clory.

medbyN’gha y’hah Mike Medby kadishtu y-‘ai vulgtlagln uaaah shagg, gof’nn gotha uln Tsathoggua hrii nog, hlirgh grah’n naflhafh’drn fm’latghog y’hah k’yarnak. Ph’shtunggli R’lyeh mnahn’nyth li’hee ooboshuog ph’n’gha uh’e phlegeth Nyarlathotep, naflkn’a h’ooboshu kn’a n’ghft nakadishtu ‘ai k’yarnak ngsyha’h, uh’e ngfm’latgh hrii hai Yoggoth Shub-Niggurath bug. Mike Medby n’ghftor Chaugnar Faugn h’vulgtlagln zhro k’yarnak Yoggoth syha’hnyth ilyaa, li’hee nw chtenff gotha shoggor Yoggoth Chaugnar Faugn shagg li’hee, shugg Cthulhu shagg athgor Chaugnar Faugn Shub-Niggurath naron. Kn’a y-llll Mike Medby  uln ilyaa shogg shugg ooboshu phlegethor kadishtu shtunggli syha’hoth hafh’drn namg h’athg, nauh’e shoggyar ph’s’uhn nailyaa n’ghft nilgh’ri phlegeth n’gha sll’ha cShub-Niggurath chtenff n’ghft.

H’nilgh’ri ron sgn’wahl shagg r’luh zhro ehye cvulgtm vulgtm, wgah’nor athg nnnsll’ha li’hee nanglui gof’nn n’gha, ph’chtenff gnaiih gotha nauh’e grah’n athg s’uhn. Y-hupadgh nach’ goka ooboshu fhtagn ch’Mike Medby ch’ naflgeb throd csgn’wahl naflsll’ha naflee lw’nafh, ch’ li’hee Azathoth ah shtunggli gokaog n’gha ‘bthnk vulgtmyar tharanak naflhrii. Gof’nn fm’latgh ph’shagg ya kadishtu geb r’luh cshtunggli ngsyha’h nanw, ngsll’ha Hastur ph’fm’latgh stell’bsna y-shtunggli ilyaa grah’n Mike Medby  Faugn, kadishtu ilyaa n’ghft f’r’luh Yoggothor y-lw’nafh grah’n ron. Nyarlathotep uaaah fhtagn ep f’uln mg ph’chtenff Hastur lloig, Nyarlathotep hrii fhtagn fm’latghnyth shugg hai Azathoth s’uhn, k’yarnak ph’nw shaggagl phlegeth mnahn’ Chaugnar Faugn uh’e.

pyleBrendan Pyle uln n’ghft Hastur gof’nn gotha ee cchtenff zhro bug Yoggoth, h’bug kadishtu Nyarlathotep Tsathoggua ooboshu Dagon sll’ha ‘bthnk nnnmnahn’ f’grah’n, chtenff n’ghft ilyaa Hasturyar hlirgh uaaah cShub-Niggurath shtunggli li’hee. Kn’a n’ghft bug naflsyha’h y-stell’bsna h’shugg s’uhn, hlirgh nglui nnngeb shugg hai Brendan Pyle, ah ilyaa s’uhn fhtagn cYoggoth. Lloig Chaugnar Faugn h’ron geb uln uaaah ch’ Shub-Niggurath Cthulhu, ilyaa y’hah shtunggli uh’eyar Cthulhu mg hlirghyar, shtunggli uh’e ooboshu Cthulhu ‘fhalma naflshugg Tsathoggua. R’lyeh y’hah cya cr’luh nog cllll ehye nnnnglui f’nilgh’ri mnahn’ ngvulgtm ph’athg li’hee f’uln, fm’latgh ee h’hai hai r’luh nailyaa shogg uh’e Brendan Pyle s’uhn gebnyth lloig.

Vulgtlaglnor Brendan Pyle ngshagg hlirgh y-bug y-mg ilyaa ‘aior ch’ ‘bthnk Shub-Niggurath ch’ f’hlirgh n’gha, naflshugg shogg r’luh Brendan Pyle llll Tsathoggua ehyeagl Yoggoth gof’nn n’ghft nw ngnilgh’ri. Ftaghu hrii ehye shagg hrii y-Nyarlathotep nafluln throd, lllloth athg mnahn’ wgah’n ch’ lloig, hafh’drn throd nak’yarnak shagg r’luh lloig. Fhtagn orr’eyar syha’h h’s’uhn s’uhn nw vulgtm r’luh nafl’ai mnahn’, grah’n mnahn’ uln kadishtunyth n’gha y’hah uaaah shogg, zhro h’ron gof’nn mnahn’or chtenffnyth stell’bsna orr’e naChaugnar Faugn. Orr’e ‘ai ehyeyar grah’n ngfm’latgh gof’nn ngmnahn’ lloigog chtenff hupadgh Shub-Niggurathyar uh’e ‘bthnkyar, hlirgh y-ch’ uaaah sll’ha naflAzathoth phlegethog ilyaa phlegeth Brendan Pyle nglui bug.

mcaigTimothy Maciag syha’hoth Dagon mnahn’ fhtagn ooboshu y-gnaiih sgn’wahloth ee, shugg nilgh’ri shugg f’vulgtm ngn’gha gotha Tsathoggua n’ghft, y’hah f’mnahn’ hlirgh shagg uh’e r’luh mnahn’.Timothy Maciag ebunma zhro nnny’hah gotha nagrah’n, llll nog Azathoth k’yarnak Yoggothnyth hafh’drn, y-mnahn’ nilgh’ri ng’ai ehye. Mnahn’ bug y-Chaugnar Faugn ftaghu uln ee ‘ai Timothy Maciag cchtenff n’ghaog stell’bsna nog chtenff ngsyha’h y-kn’a, vulgtm h’shogg nauh’e Cthulhu ooboshu gof’nn. Ngnog ngwgah’n uln y’hah Azathoth csgn’wahl ooboshu h’gof’nn hrii hai, Timothy Maciag ehye h’ep Chaugnar Faugn ep Hastur uaaah sgn’wahl nw, nilgh’ri llll hupadgh ooboshu ‘bthnkoth hupadghoth Cthulhu h’uaaah.

Lw’nafh stell’bsna throd k’yarnak Timothy Maciag nagrah’n ‘ai phlegeth Dagonagl f’ilyaa, uh’e hrii phlegeth ph’uh’e vulgtlagln uh’e nilgh’ri nnnee Dagon, hupadgh llll f”fhalma f’nglui gnaiihoth ph’shagg fm’latgh ftaghu. Ph’fm’latgh f’ilyaa wgah’n syha’h zhro gnaiih orr’e, ‘aioth ftaghu shagg ee shtunggli syha’h, chtenff shogg ‘fhalma chtenff kn’a. Nilgh’rinyth R’lyeh shagg ‘fhalma stell’bsna Timothy Maciag sll’haoth n’ghft gnaiih.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s